KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYNA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNY SOWIŃSKIEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr Anny
Sowińskiej, zwana dalej Praktyką, ul. Warszawska 59 lokal 7, 05 – 120 Legionowo. Dane kontaktowe do Administratora
Danych Osobowych: email:annasowinska@onet.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez
Praktykę stomatologicznych świadczeń medycznych, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w
art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiadacie Państwo prawo

dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Państwa
danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i
warunkiem udzielenia Państwu świadczeń medycznych przez Praktykę. Państwa dane osobowe będą przekazywane
podmiotom zewnętrznym współpracującym z Praktyką podczas realizacji świadczeń medycznych, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji świadczenia medycznego na Państwa rzecz. Praktyka nie stosuje zautomatyzowanych metod
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KLAUZULA INFORMACYNA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNY ALEKSANDRY
SAMARCEW – KRAWCZAK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr Anny
Aleksandry Samarcew – Krawczak, zwana dalej Praktyką, ul. Warszawska 59 lokal 7, 05 – 120 Legionowo. Dane
kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: email:annasowinska@onet.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane
będą w celu realizacji przez Praktykę stomatologicznych świadczeń medycznych, na podstawie art. 9 punkt 2h
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu
przeciw przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych
osobowych jest wymogiem prawnym i warunkiem udzielenia Państwu świadczeń medycznych przez Praktykę. Państwa
dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Praktyką podczas realizacji świadczeń
medycznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia medycznego na Państwa rzecz. Praktyka nie
stosuje zautomatyzowanych metod podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA ONEDENT STOMATOLOGIA SOWIŃSKA, SAMARCEW – KRAWCZAK S. C.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka cywilna ONEDENT Stomatologia Sowińska,
Samarcew – Krawczak. S. C. zwana dalej ONEDENT, z siedzibą: ul. Warszawska 59 lokal 7, 05 – 120 Legionowo. Dane
kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: email: rejestracja@onedent.pl Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych jest Andrzej Peńsko Tel. +48668906046 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez
ONEDENT stomatologicznych świadczeń medycznych, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w
art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiadacie Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Państwa
danych osobowych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i
warunkiem udzielenia Państwu świadczeń medycznych przez ONEDENT. Państwa dane osobowe będą przekazywane
podmiotom zewnętrznym współpracującym z ONEDENT podczas realizacji świadczeń medycznych, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji świadczenia medycznego na Państwa rzecz. ONEDENT nie stosuje zautomatyzowanych metod
podejmowania decyzji, w tym profilowania.