Ortodonta – leczenie dorosłych

Kiedy należy rozpocząć leczenie ortodontyczne dorosłych?
Najczęstsze przyczyny leczenia ortodontycznego to krzywe zęby, które  wyglądają nieestetycznie,  ścieranie zębów, zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych, asymetrii twarzy, przygotowanie do leczenia protetycznego lub przygotowanie do wykonania implantów.